MODERNIZM W EUROPIE – MODERNIZM W GDYNI ■ NR 8 Architektura przemysłowa, portowa i miejska XX wieku

59,00 

Brak w magazynie

Od redaktorów

Szanowni Państwo

Ósmy tom naszego wydawnictwa pokonferencyjnego z trzynastoletnią tradycją trafia do Państwa rąk. W nim znajdziecie artykuły przedstawione wcześniej w formie referatów podczas ósmej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni”, która odbyła się w dniach 23 – 25 września 2021 roku. Miejscem ich prezentacji była – jak zwykle na naszych Konferencjach – największa sala audytoryjna Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni-Redłowie. Jak zwykle też prelegentami wówczas byli wybitni i uhonorowani tytułami naukowymi znawcy historii architektury, pochodzący z całej Polski i Europy, w tym tacy, którzy w sposób szczególny w swej pracy skupiają się na architekturze modernistycznej. Pośród nich spotkać można też było wielu pełnych zapału młodych badaczy u progu kariery akademickiej. W tym miejscu znów należałoby użyć sformułowania „jak zwykle” dla zrelacjonowania składu audytorium, które zgromadziło wciąż rosnące grono miłośników modernizmu z całego kraju, choć najliczniej stawili się miejscowi miłośnicy Gdyni i gdyńskiej architektury.

Wiodącym tematem ósmej Konferencji, podobnie zresztą jak i przedstawianego właśnie ósmego tomu z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest architektura przemysłowa i portowa. Dotąd temat ten pojawiał się w naszych publikacjach dość marginalnie, a jest to przecież zagadnienie, które wpłynęło zasadniczo na oblicze architektury XX wieku. Nadrabiamy teraz to zaniechanie. Zatem znajdziecie Państwo w niniejszym tomie zarówno artykuł ogólny, poświęcony zagadnieniom ochrony dziedzictwa przemysłu i techniki na świecie, jak również artykuły związane z problematyką zachowania i ochrony wybranych historycznych zakładów produkcyjnych różnych branż oraz o towarzyszących im osiedlach mieszkaniowych. Szeroką panoramą zaprezentowana została architektura obiektów kolejowych, komunalnych, wystawowych, garażowych oraz magazynowych z różnych miejsc Europy – i okazuje się, że nie tylko nie jest ona monotonna, ale potrafi być fascynująca. Dwa ważne artykuły poświęcono dziejom i architekturze portu w Gdyni, a kilka innych obiektom jej infrastruktury komunalnej oraz portowej. Z pewnością będą one stanowić szczególną gratkę dla gdyńskich czytelników tego tomu. Ciekawy jest także tekst poświęcony niebanalnej próbie uprzemysłowienia budowy domów, podjętej jeszcze przed rozpowszechnieniem się wielkiej płyty. Prezentujemy poza tym kilka artykułów sytuujących się nieco obok głównego wątku tegorocznej edycji. Zostały one do niej włączone ze względu na bardzo interesujące przedstawienie obranych przez autorów tematów. W tej grupie na szczególną uwagę zasługuje artykuł profesora Ivo Hammera zawierający rozważania na temat roli i pozycji zawodu
konserwatora-renowatora oraz artykuł profesora Massimo Preite dotyczący nowych włoskich miast przemysłowych z lat 30. XX wieku.

Bardzo ważną nowością tomu ósmego naszego cyklu jest fakt, iż po raz pierwszy każdy z publikowanych artykułów był anonimowo recenzowany przez jednego z naszych ekspertów, których listę znajdziecie na stronie 4.

Pozwalamy sobie również zwrócić uwagę Państwa, że na początku książki umieszczono trzy artykuły przedstawiające ogólne zagadnienia dotyczące gdyńskiej architektury modernistycznej – tak portu, jak i miasta. Teksty te, autorstwa Marii Jolanty Sołtysik, Roberta Hirscha i Marka Stępy, nie pochodzą z dorobku konferencyjnego i stanowią rodzaj wstępu do całości publikacji. Są to całkowicie nowe ujęcia tej problematyki, z którymi wytrawni amatorzy gdyńskiego modernizmu zapewne chętnie się zapoznają. Zarówno im jak i tym, do których wydawnictwo to trafiło
po raz pierwszy życzymy ciekawej i pouczającej lektury.

Nie możemy też zmarnować tej okazji by zaprosić wszystkich Państwa na 9. Międzynarodową Konferencje Naukową „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni”, która odbędzie się w dniach 21 – 23 września 2023 roku. Jako że jej przedmiotem będzie architektura modernistyczna obiektów służących różnym celom publicznym, w tym również edukacji, miejscem spotkania będzie aula główna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej.

Serdecznie zapraszamy.
Maria Jolanta Sołtysik
Redaktor Naukowy
Marek Stępa
Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego

Redakcja naukowa

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik

Zespół redakcyjny

dr inż. arch. Marek Stępa – Przewodniczący / Chairman
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
mgr inż. arch. Alina Limańska-Michalska

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.